Sarper Özmert, LL.M

Eğitim
• Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
   (Lisans)
• Sheffield Üniversitesi, South Yorkshire,
   Birleşik Krallık  (Yüksek Lisans)

Çalışma Alanları
• Şirketler Hukuku, Birleşme ve
   Devralmalar
• Milletlerarası Ticaret Hukuku
• Sözleşme Hukuku
• StartUp Hukuku
• Uyum Projeleri, Proje Finansmanı,
   Kurumsal   Yapılanmalar, Alternatif Özel
   Sermaye Fonu   Yapılanmaları
• Beyaz Yaka Suçları

Yabancı Dil
  İngilizce

Üyelikler
• Istanbul Barosu
• İngiltere ve Galler Barosu – Beklemede
• Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası Derneği
• Londra Yasal Tercüme Enstitüsü –
   Yeminli Tercüman

E-posta
  ozmert@bilgenlawoffice.com

Telefon
  0 212 252 18 85

Faks
  0 212 252 27 73

 

Sarper Özmert

Sarper Özmert hukuk büromuzun ortağı olup, ağırlıklı olarak şirketler hukuku departmanımıza öncülük etmektedir.

Avukat Sarper Özmert, lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, 2007 yılında İstanbul’da hukuk kariyerine başlamıştır. 2019 yılında Bilgen | Esen | Özmert ekibine katılmadan önce, 12 yıl boyunca İstanbul ve Londra’da çeşitli uluslararası danışmanlık şirketlerinde ve hukuk bürolarında görev almıştır. Şirketlerin özel sermaye fonu sorununu çözebilmesi ve büyüme finansmanının sağlanması için uygun yasal zeminin tesisi” konulu tezi ile İngiltere’de bulunan Sheffield Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesi (LL.M) almıştır.  Yüksek Lisans çalışmalarının ardından, Londra’da kendi hukuki danışmanlık şirketini kurmuş olan Sarper Özmert, halen İngiltere ve Türkiye’de çok uluslu projelerde ağırlıklı olarak birleşme ve devralmalar, uluslararası ticari sözleşmeler ve şirketler hukuku üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Bunun yanında  halka açık şirketlerin hukuki süreçlerinin yönetimi, hisse satışları, özel sermaye fonları, beyaz yaka suçları, şirket içi soruşturmalar, iş etiği ve yolsuzluklara ilişkin durum tespiti yapılması ve uluslararası müvekkillerin bu bağlamda temsili gibi alanlarda uzmanlaşmıştır.