Prof. Dr. H. Burak Gemalmaz

Eğitim
● Istanbul Universitesi Hukuk Fakultesi
   (Lisans)
● Malta Universitesi Hukuk Fakultesi
   (Yüksek Lisans) 
● Istanbul Universitesi Sosyal Bilimler
   Enstitüsü (Yüksek Lisans)
● Istanbul Universitesi Sosyal Bilimler
   Enstitüsü (Doktora)

Çalışma Alanları
● İnsan Hakları Hukuku
● Mülkiyet Hakki
● Gayrimenkul Hukuku
● Spor Hukuku

Yabancı Dil
  İngilizce

E-posta
  @bilgenlawoffice.com

Telefon
  0 212 252 18 85

Faks
  0 212 252 27 73

 

Prof. Dr. H. Burak Gemalmaz

Bursa Anadolu Lisesini bitiren Gemalmaz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmasını takiben aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Dr. Gemalmaz, 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent ve 2020 yılında Profesör unvanlarını kazanmıştır.
Prof. Dr. H. Burak Gemalmaz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans düzeyinde Genel Kamu Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku dersleri ile yüksek lisans düzeyinde AİHM Kararlarında Mülkiyetin Korunması ve doktora düzeyinde Türk Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvurunun Etkililiği derslerini vermektedir. Aynı fakültede farklı düzeylerde Siyaset Bilimi, Çevre Hukuku, Çocuk Hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar, AB ve Türkiye’de İnsan Haklarının Korunması ve Türkiye’de İfade Özgürlüğü derslerini vermiştir. Çeşitli Barolarda stajyer eğitim programlarında AİHS ve Türkiye Anayasası Kapsamında Mülkiyet Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi derslerini vermiştir.

Prof. Dr. Gemalmaz, öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, hakimler, savcılar ve avukatlara dönük Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Barolar Birliğinin desteklediği resmi projelerde uzman ve araştırmacı sıfatıyla yer almaktadır. Bu kapsamda; “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Güçlendirilmesi Ortak Projesi”, “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” ve “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde hâkimler, savcılar ve avukatlar için mülkiyet hakkı ve özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı konularında eğitim ve müfredat geliştirme gibi faaliyetlerde bulunmuştur.

Prof. Dr. H. Burak Gemalmaz, çalışmalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne ve Türk Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ile mülkiyet hakkı alanlarında yoğunlaştırmıştır. Gemalmaz “Türk Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolunun Etkililiği”, “Bireysel Başvuruda Mülkiyet Hakkı El Kitabı” ve “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı” kitaplarının yazarıdır. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı” başlıklı kitabı kendisine, 2009 yılında Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından verilen “Yılın En İyi Genç Hukukçusu (2008)” ödülünü kazandırmıştır. Bunların dışında bu konularda birçok makale ve bildirisi ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmıştır.

Prof. Dr. H. Burak Gemalmaz spor hukuku alanındaki çalışmalarını da sürdürmektedir. “Applicability of Human Rights Standards in Turkish Football Arbitration: the Contribution of the European Court of Human Rights” başlıklı makalesi dünyanın en önemli spor hukuku dergilerinin başında gelen The International Sports Law Journal’ın 2019 yılı sayısında yayımlanmıştır. Kendisi Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi ile Kadir Has Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans programında spor hukukuyla ilgili çeşitli ders ve seminerler vermeye devam etmektedir. Gemalmaz ayrıca, İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu bünyesinde eğitimler vermekte ve başta konferans organizasyonları olmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.

Dr. Gemalmaz akademik çalışmalarının yanında uzmanlık alanlarıyla ilgili uygulama deneyimine de sahiptir. 2012-2015 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu hakem havuzunda yer alan Gemalmaz, ulusal ve uluslararası yargı organları nezdinde danışmanlık faaliyetleri yürütmekte ve çalışma alanlarında uygulamacılara dönük eğitimler vermeye devam etmektedir. Mahkemelerin ataması üzerine yaptığı bilirkişilik faaliyetinin yanı sıra, tarafların talebi üzerine mahkemeler önünde yazılı görüşlerini sunmaktadır.