Prof. Dr. Emre Esen

Eğitim
● Istanbul Üniversitesi Hukuk
   Fakültesi (Lisans)
● Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
    Enstitüsü (Yüksek Lisans)
● Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
    Enstitüsü (Doktora)

Çalışma Alanları
● Milletlerarasi Ozel Hukuk
● Milletlerarasi Tahkim
● Milletlerarasi Ticaret Hukuku
● Milletlerarasi Aile Hukuku
● Milletlerarasi Miras Hukuku
● Yabanci Mahkeme Kararlannin
   Taninmasi ve Tenfizi
● Yabanci Hakem Kararlannin
   Taninmasi ve Tenfizi
● Vatandaşlık Hukuku
● Yabancilar Hukuku

Yabancı Dil
  İngilizce

Üyelikler
• Istanbul Barosu
• Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası Derneği

E-posta
  esen@bilgenlawoffice.com

Telefon
  0 212 252 18 85

Faks
  0 212 252 27 73

 

Prof. Dr. Emre Esen

Prof. Dr. Emre Esen 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1999-2000 döneminde Bilgen Hukuk Bürosu’nda avukatlık stajını tamamlayan Dr.Esen, 2000 yılının Aralık ayında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmış ve 2010 yılında Yardımcı Doçent, 2013 yılında Doçent ve 2019 yılında Profesör unvanlarını kazanmıştır.

Prof. Dr. Emre Esen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Milletlerarası Özel Hukuk dersleri vermektedir. Ayrıca Kültür Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak Milletlerarası Özel Hukuk ve Milletlerarası Tahkim dersleri vermiştir. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde Milletlerarası Tahkim, Milletlerarası Usul Hukuku ve Milletlerarası Aile Hukuku konularında dersler vermektedir.

Prof. Dr. Emre Esen’in temel uzmanlık alanı “Milletlerarası Özel Hukuk”tur. “Milletlerarası Özel Hukuk” ve “Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışma Kitabı” isimli kitapların yazarlarından biridir. “Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı”nın editörlerinden biridir. Doçentlik tezi olarak hazırladığı “Milletlerarası Özel Hukukta Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması” kitabı 2011 yılında yayımlanmıştır. Bunların yanında Milletlerarası Özel Hukuk alanında pek çok makale ve kitap bölümü yayımlamıştır.

Prof. Dr. Emre Esen’in özel uzmanlık alanı “Milletlerarası Ticari Tahkim”dir. Doktora tezinin konusu “Uluslararası Ticarî Tahkimde Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili”dir. Bunun dışında Milletlerarası Ticari Tahkim ile ilgili birçok makale ve kitap bölümü yayımlamıştır. Meselâ Wolter Kluwer tarafından yayımlanan Arbitration in Turkey kitabındaki “Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” bölümünün yazarlarından biridir.

Prof. Dr. Emre Esen, akademik birikiminin yanında, uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda geniş bir tatbikat deneyimine de sahiptir. Uzmanlık alanlarıyla ilgili davalarda bilirkişilik yapmakta ve ilgililerin talebi üzerine uzman görüşü vermektedir.

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Danışma Kurulu üyeliğini 2015 yılından beri sürdüren ve İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) Hakem Listesinde yer alan Prof. Dr. Emre Esen, ad hoc veya kurumsal tahkim davalarında hakem olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Emre Esen 2000 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.