Dr. Barış Mesci

Eğitim
• Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
   (Lisans)
• İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal
• İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü
  Eğitim Enstitüsü (Doktora)

Çalışma Alanları
• Milletlerarası Özel Hukuk
• Milletlerarası Ticaret Hukuku
• Milletlerarası Eşya Hukuku
• Yabancı Mahkeme Kararlarının
  Tanınması ve Tenfizi
• Yabancı Hakem Kararlarının
  Tanınması ve Tenfizi
• Vatandaşlık Hukuku
• Yabancılar Hukuku

Yabancı Dil
  İngilizce

E-posta
  @bilgenlawoffice.com

Telefon
  0 212 252 18 85

Faks
  0 212 252 27 73

 

Dr. Barış Mesci

Dr. Barış Mesci, 2010 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2011 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışmaya başlayan Dr. Mesci, Ocak 2020’de hukuk doktoru unvanını kazanmıştır. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Barış Mesci’nin temel uzmanlık alanı “Milletlerarası Özel Hukuk”tur. Yüksek lisans tezinin konusu “Milletlerarası Özel Hukukta Atıf (Renvoi)”tır.  Ayrıca “CMR’nin Türk Hukukundaki Yeri ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ile İlişkisi” ve “TRIPS Antlaşması’ndan Kaynaklanan İhtilafların Çözümü” başlıklı makaleleri yayımlanmıştır.

Dr. Barış Mesci’nin özel uzmanlık alanı “Milletlerarası Eşya Hukuku”dur. Doktora tezinin konusu “Milletlerarası Özel Hukukta Hava Araçlarının Teminata Konu Olması”dır.