Çalışma Alanlarımız

Milletlerarası Ticaret Hukuku

-Milletlerarası Ticari Sözleşmeler -Anti-Damping ve Anti-Sübvansiyon -Gümrük Mevzuatı

Milletlerarası Özel Hukuk

-Milletlerarası Aile ve Çocuk Hukuku -Milletlerarası Miras Hukuku -Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Milletlerarası Tahkim

-Milletlerarası Ticari Tahkim - Kurumsal Tahkim -Ad Hoc Tahkim -Milletlerarası Yatırım Tahkimi -Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Şirketler Hukuku

-Birleşme ve Devralmalar -Start-up Hukuku -Uyum Projeleri | Beyaz Yaka Suçları | Şirket İçi Usulsüzlükler ve Soruşturmalar

Taşıma Hukuku

-Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku -Kara Taşıma Hukuku -Hava Taşıma Hukuku

Rekabet Hukuku

-Dikey Anlaşmalar & Distribütörlük -Fason Üretim Anlaşmaları -Ortak Girişim Anlaşmaları -Teknoloji Transferi Anlaşmaları

Enerji & Alt Yapı ve Kamu İhaleleri Hukuku

-FIDIC Sözleşmeleri

Yabancı Yatırımlar, Bankacılık ve Finans Hukuku

Vatandaşlık Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması

İş Hukuku