Yargıda Sürelerin Durması ve Duruşmalar ile Acil Olmayan İşlemlerin Ertelenmesi Hakkında Bilgilendirme

Cumhurbaşkanlığı’nın 29 Nisan 2020 tarih ve 2480 sayılı kararı gereğince;
Türkiye’de COVID – 19 ile mücadele kapsamında, daha önce 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulan davalara ve icra takiplerine ilişkin zamanaşımı süreleri bu sefer 15 Haziran 2020 (bu tarih de dahil) tarihine kadar durdurulmuştur. Bu karar 30 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yine aynı tarihte yürülüğe girmiştir.
Daha önce olduğu gibi aşağıdaki zamanaşımı süreleri bu kapsamda değilidir:
a) Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri.

b) 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler.

c) 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

Bu süreçte rızaen yapılan ödeme yapmak mümkündür.